• Outsourcing IT

  Jesteś niezadowolony z obsługi informatycznej...?
  Często zdarzają się awarie...? Ponosisz wysokie koszty...?

  Zapewnimy bezpieczne i stabilne środowisko pracy
  Twojego biznesu, jednocześnie optymalizując koszty.

  Zobacz więcej
 • Cloud Computing

  Czy wiesz ile kosztuje utrzymanie Twojej serwerowni...?
  (energia, chłodzenie, powierzchnia, obsługa techniczna)

  Przenosząc zasoby do naszej serwerowni znacząco zredukujesz koszty utrzymania infrastruktury uzyskując bezpieczne i elastyczne środowisko, dostępne z każdej lokalizacji.

  Zobacz więcej
 • Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących

  Ponosisz wysokie koszty druku...?
  Zawiodłeś się na kiepskich zamiennikach...?

  Dostarczymy najwyższej jakości materiały eksploatacyjne
  z gwarancją, w bardzo dobrych cenach.

  Zobacz więcej
 • Odzyskiwanie danych

  Awaria dysku...? Uszkodzone pliki...? Utracone dane...?

  Odzyskamy Twoje dane, niezależnie od rodzaju
  uszkodzenia (powódź, pożar, sabotaż).

  Zobacz więcej
 • Bezpieczne miejsce dla Twojego serwera

  Czy wiesz ile można zaoszczędzić powierzając swoje zasoby
  profesjonalnej firmie...?

  Zadbaj o stabilność i bezpieczeństwo swoich systemów poprzez
  wirtualizację lub kolokację i ciesz się z oszczędności.

  Zobacz więcej

Audyty legalności oprogramowania

Audyty oprogramowaniaOprogramowanie stanowi niezbędny element działalności każdego biznesu. Istnieje wiele modeli licencjonowania oprogramowania, dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Wydatki związane z zakupem oprogramowania stanowią znaczną część budżetów przeznaczonych na informatykę. Kontrola tego typu wydatków pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie licencjami w firmie.

Dodatkowo pamiętać należy o zagrożeniach wynikających z braku posiadania licencji czy wykorzystywania nielegalnego oprogramowania:

 • kary finansowe, koszty prawne, odpowiedzialność osobista,
 • utrata sprzętu komputerowego,
 • utrata reputacji firmy,
 • brak wsparcia technicznego i dostępu do aktualizacji,
 • zagrożenie bezpieczeństwa (oprogramowanie pochodzące z niepewnego źródła może zawierać wirusy, trojany itd.).

Najlepszym rozwiązaniem na zaprowadzenie porządku w obszarze oprogramowania jest audyt, dzięki któremu będziesz miał pewność, że oprogramowanie wykorzystywane w Twojej firmie jest legalne i optymalnie wykorzystywane przez pracowników.

Audyt wykonany przez zewnętrzny, niezależny podmiot daje rzetelny obraz na temat stanu oprogramowania w firmie.

Nie narażaj firmy na utratę ciągłości działania.

Upewnij się, że korzystasz z legalnego i prawidłowo licencjonowanego oprogramowania.

Już dziś zamów audyt legalności oprogramowania, w ramach którego dokonamy inwentaryzacji Twojego sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania, przeprowadzimy analizę Twoich umów licencyjnych oraz wdrożymy procedury ułatwiających używanie oprogramowania.

Odpowiedzialność

Poszkodowani producenci oprogramowania mogą dochodzić swoich praw zarówno na drodze karnoprawnej jak i cywilnoprawnej.

Zgodnie z kodeksem karnym (Dz. U. z 1997 roku, Nr 88, poz.553, ze zm.) oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904, ze zm.), za naruszenie praw autorskich przysługującym producentom oprogramowania komputerowego można zostać pociągniętym do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Art. 278 § 1 i 2 kodeksu karnego
Kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 118 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu (…) rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 121 § 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
W przypadku skazania za czyn określony w art. (…) 118 sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawy.
W przypadku skazania za czyn określony w art. (…) 118 sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.